Theaterregels

  • _BVW2177_uitsnede_1.jpg

Theater De Voorveghter kent een aantal huisregels en vraagt de bezoeker hier rekening mee te houden:

Mobiele telefoon
U bent verplicht uw mobiele telefoon voor aanvang van de voorstelling uit te zetten. Het is voor zowel de optredende artiesten als voor de andere bezoekers erg storend als deze overgaan.

Fotograferen
Het maken van foto-, video-, geluids- of filmopnamen in de Voorveghter is zonder toestemming van de medewerkers niet toegestaan.

Laatkomers
Als u te laat bent, kunnen wij u alleen bij een geschikte onderbreking in de voorstelling toelaten in de zaal. Laatkomers kunnen geen aanspraak maken op enige vorm van restitutie.

Theater De Voorveghter hanteert de Algemene Bezoekersvoorwaarden van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). Deze kunt u nalezen in onderstaand document.

Informatie